Důchodci chtějí pracovat, uplatnění pro ně není

Čeští důchodci již nepředpokládají, že okamžikem, kdy dosáhnou penzijního věku, odejdou neprodleně na odpočinek a automaticky se ujmou role hlídačů vnuků. Velmi často chtějí nebo spíše musí dál pracovat. Má to ovšem jeden háček. Práce je málo. Navíc mezi hlavní motiv odchodu do předčasného důchodu v uplynulých dvou letech patřilo, že penze byla východiskem před výpovědí. Firmy se v době krize zbavovaly především lidí ve věku od 50 let.