Dělení majetku rodiny Komárků nepodléhá souhlasu antimonopolního úřadu

Dělení skupiny KKCG podnikatelské rodiny Komárků nevyžaduje souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozsáhlé převody majetků nesplňují obratová kritéria daná zákonem o ochraně hospodářské soutěže, řekl předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Společnosti Valea Foundation a Bonatrans Group Holding Limited, mezi které by se majetek KKCG měl rozdělit, nedosáhly za minulé účetní období žádného obratu v ČR ani ve světě.