Daně: Jaké doklady musí zaměstnanec účtárně předložit

V rámci ročního zúčtování daně se zohlední jednak všechny daňové slevy, jednak všechny daňové odečty, na které má zaměstnanec nárok a které zákonem předepsaným způsobem prokáže.