Český podíl na světovém obchodu dynamicky roste, dokládá studie

Česká republika zvýšila svůj podíl na světovém obchodu za poslední dekádu o 111 procent, a patří tak spolu s Polskem (nárůst o 92 procent) mezi nejvíce rostoucí rozvíjející se trhy v Evropě. Informuje o tom studie Mapping World’s Trade Connections zpracovaná společností Delta Economics pro HSBC Bank, která poskytuje ucelený obrázek o mezinárodním obchodu pro evropské společnosti.