Česko už nekonkuruje levnou pracovní silou, odborníci chtějí inovace

Český průmysl by měl posílit svou orientaci na obory s vysokým podílem inovací. Konkurenční výhoda ČR jako země s nízkými náklady se totiž postupně vyčerpává a tuzemské průmyslové firmy ztrácí dosavadní schopnost konkurovat vyspělým ekonomikám levnou pracovní silou.