Česko by mělo udržet dluh do 50 % HDP, tvrdí studie

Česko nestojí před krachem jako Řecko. Nicméně bez reforem veřejných financí, pokud se nepodaří snížit chronické rozpočtové deficity, by mohlo hrozit, že kolem roku 2020 by se podíl vládního dluhu na hrubém domácím produktu ČR mohl zvýšit z dnešních asi 35 % až na 70 % HDP.