Brusel posiluje práva investorů a pumpuje jim stamiliónové dotace

Evropská komise prosazuje posílení práv investorů v EU. Připravuje nařízení, které má garantovat větší záruky pro již existující nebo projednávané dvoustranné dohody o investicích uzavřené mezi EU a státy, které nejsou členy Unie. Kromě toho Brusel zjednodušuje pravidla pro stamiliónové dotace do obřích projektů týkajících se infrastruktury; jedná se například o dálnice.