Zisk Banco Santander vzrostl v roce 2008 o 9 % na 8,876 mld. EUR

Zisk byl příznivě ovlivněn nárůstem výnosů (+10 %), což představuje pětinásobek míry růstu nákladů (+2 %). To umožnilo zvýšení čistého provozního příjmu o 19 %.