Úvěrové riziko bank se netýká pouze úvěrů

Banky v rámci svého podnikání musí čelit mnoha rizikům. Jedním z nich je riziko úvěrové. Co takové riziko pro banku znamená a jak jej banka snižuje?