Úspory domácností ve srovnání se zadlužením byly loni dvojnásobné

Úroveň zadlužení domácností loni dosáhla 27,6 % hrubého domácího produktu, což je čtvrtá nejnižší hodnota v rámci zemí EU.