Sekuritizace – novodobý globální trend s následky krize

Sekuritizace se v posledních letech stala na finančních trzích „módní vlnou“, která zaplavila prakticky celý svět. Zpočátku fungující systém však značně narušil stabilitu světových trhů a vyústil ve finanční krizi.