S rozvojem techniky vzrůstá u bank operační riziko

Operační riziko je v bankovním prostředí relativně novým pojmem. Do popředí zájmu se dostalo především z důvodu jeho zařazení do výpočtu kapitálové přiměřenosti podle Basel II.