Působnost finančního arbitra se má rozšiřovat, nově však bude financován vládou

Arbitr odchází od apolitické ČNB pod křídla vlády, což může být svým způsobem krok zpět. Doufejme, že se jeho aktivity budou rozrůst, tak jak se očekává.