Přechod mezi bankami se stal jednodušším

K 1. listopadu vstoupil v platnost Kodex České bankovní asociace (ČBA) vztahující se k mobilitě klientů.