Počet dlužníků v registru Solus stoupl od počátku roku o 7 %

Ke konci září bylo v registru 1,72 milionu záznamů o nesplacených závazcích, což je od počátku roku nárůst o 12 %. Dlužná částka pak činila 29,5 miliardy korun.