Počet členů záložen loni stoupl o 12.000 na 48.000

V objemu vkladů kampeličky přes nárůst stále zaostávají za ostatními finančními sektory.