Nový požadavek na banky – proticyklický kapitálový polštář

Nová pravidla bankovní regulace Basel III přinesou bankám řadu nových opatření. Jedním z nich bude i tvorba proticyklického kapitálového polštáře. Může jeho zavedení znamenat zdražení bankovních služeb?