Nezvládnutí reputačního rizika může mít pro banku fatální následky

V posledních letech se v bankovnictví stává trendem řízení reputačního rizika. Udržení dobrého jména banky je totiž pro její úspěch klíčové.