Komerční bance loni klesl zisk o 16,4 % na 11 miliard Kč

Snížení zisku ovlivnila hlavně zvýšená tvorba opravných položek k nespláceným úvěrům.