Kdo garantuje kvalitu finančního poradenství?

Orgánem regulace a dohledu nad finančním trhem je v našich podmínkách Česká národní banka. Ta vykonává státní dozor, resp. dohled v celé škále finančního trhu …