Jakým tržním rizikům jsou banky vystaveny?

Tržní rizika vyplývají z vývoje tržních kurzů a cen. Co takové změny mohou bankám způsobit a jak se proti nim mohou banky zajistit?