I Česká spořitelna zvýhodňuje záplavami postižené klienty

Zvýhodnění se týká jak klientů z řad obyvatelstva, tak i firem a klientů z oblasti veřejného i neziskového sektoru.