Existuje ideální finanční produkt?

Česko leží v oblasti tradiční bankovní kultury. Finanční povědomí většiny populace ovládají depozitní produkty. V dobách ekonomického růstu a sílícího bohatství společnosti se od monolitní bankovní populace oddělují investiční „menšiny“.