Euro nad 1,50 USD bude podle Paříže pro Evropu katastrofa

Silné euro zdražuje evropský vývoz a snižuje konkurenceschopnost evropského zboží v cizině.