ČNB: Za ztráty ze zneužití karty má plátce odpovědnost do 150 eur

Cílem ČNB je zamezit nesprávné interpretaci příslušné směrnice Evropské unie.