ČNB uložila ČSOB pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele

ČSOB se podle ČNB dopustila klamavých obchodních praktik při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna.