ČNB odejmula Úvěrnímu družstvu PDW Praha povolení k činnosti

V podnikání této družstevní záložny zjistila ČNB takové nedostatky, že odnětí povolení bylo jediným možným řešením.