Česko odmítá rozsáhlé pravomoci EU ohledně bankovního dohledu

ČR odmítá návrhy EP, aby nové dohledové orgány EU měly možnost rozhodovat bez ohledu na národní centrální banky.