Česká spořitelna zvýšila čistý zisk o 17%

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2012 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,46 miliard Kč. Meziročně tak vzrostl o 17,2 % z 3,8 miliard, provozní zisk vzrostl o 2,8 % na 6,83 miliard korun.

Česká spořitelna zveřejnila také následující údaje:

  • Zisk před zdaněním se zvýšil o 18,4 % na 5,59 miliard Kč.
  • Čistý úrokový výnos vzrostl o 5,1 % na 7,84 miliard Kč.
  • Všeobecné provozní náklady se meziročně snížily o 0,6 % na 4,7 miliard Kč.
  • Bilanční suma se meziročně snížila o 2,6 % na 911,51 miliard Kč.
  • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně snížily o 1,6 % na 691,25 miliard Kč.Napsat komentář