CDO – vedlejší produkt bankovní regulace?

Růst nezaměstnanosti, strach o pracovní místo – to vše má kořeny v americkém bankovním sektoru. Jakou souvislost mají bankovní úvěry se současným nemilým ekonomickým stavem?