Basel III: Obětují banky část svého zisku?

Basilejská komise v září představila nový koncept regulace bankovního sektoru, označovaný jako Basel III. Jaké změny přináší v oblasti kapitálové přiměřenosti bank?